Što je u Katalogu?

Osim bibliografskih zapisa za građu u fondu knjižnica, koji sadrže odgovore na pitanja posjeduje li knjižnica određenu jedinicu knjižnične građe; za određeno djelo pregled njegovih izdanja, prijevoda, preradbi što ih knjižnica posjeduje; pregled svih jedinica knjižnične građe koje sadrže djela određenoga autora, a nalaze se u knjižnici; odgovore na pitanje koja djela knjižnica posjeduje iz određenog područja, o određenom predmetu ili osobi.


Katalog sadrži:

Bibliografske zapise obogaćene sadržajem: anotacijom, slikom omota ili naslovnice, glazbenim isječkom auditivne građe.

Poveznice na Google books: za rezultate pretraživanja koje sadrži Google books postavljena je poveznica i moguće je pregledavati sadržaj online.

Poveznice na Hrčak: za rezultate pretraživanja čiji se cjeloviti online sadržaji nalaze na Hrčku, Katalog daje poveznice na portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Poveznice na Spalatinu, digitaliziranu zavičajnu zbirku Gradske knjižnice u Splitu.

Uslugu slanja zahtjeva za posudbu primjerka iz knjižnične zbirke.

Cjeloviti sadržaj Digitalizirane zagrebačke baštine:  pretraživanje obuhvaća cjeloviti sadržaj digitalne reprodukcije knjiga, slikovnica, fotografija i razglednica, partitura i auditivnih zapisa, časopisa i rukopisa iz građe pohranjene u Gradskoj knjižnici Knjižnica grada Zagreba.


Što nije u Katalogu?

Dio fonda nije obrađen u strojno čitljivom formatu. Katalog na listićima pruža uvid u taj dio fonda.

Članci časopisa selektivno su zastupljeni u Katalogu, pa članke prema citatu treba tražiti prema naslovu časopisa. Katalog ne sadrži sve naslove članaka serijskih publikacija.

Pretraga prema signaturi ili oznaci smještaja knjige na polici ne daje rezultat.

Za pronalaženje fraze nije potrebno upisivati navodnike. Prema zadanom upitu ispisuju se rezultati koji sadrže zapise gdje se upisani skup javlja kao fraza, zatim se ispisuju rezultati gdje se izrazi javljaju neovisno o redoslijedu pojavljivanja u jednome zapisu (vidi kritička teorija).

Za pregledavanja ili kraćenja izaberite funkcije Pregledavanje i Složeno pretraživanje.


Pretraživanje

Polje za upis traženog zahtjeva i gumb Traži  pokreće pretraživanje i ispisuju se rezultati.

Unošenjem riječi u polje za upit tražit će se bibliografski zapisi u kojima se nalaze sve upisane riječi. Jednostavno pretraživanje postavljeno je za osnovno, početno pretraživanje cijelog sadržaja Kataloga.

Polje za pretraživanje nalazi se u sredini zaslona Početne stranice, a na plavoj traci na vrhu svake stranice s rezultatima.


Na Početnoj straniciNa svakoj stranici s rezultatima pretraživanja
Jednostavno pretraživanje traži rezultate po svim bibliografskim podacima opisa jedinice građe u fondu. Katalog pronalazi zapise sa svim upisanim izrazima (vidi krleža drame).
Katalog proširuje upit kada postoje zapisi sa srodnim izrazima i neusvojenim oblicima naziva. Primjerice, za traženje predmetne odrednice dijabetes, rezultati pretraživanja sadrže i zapise s predmetnom odrednicom šećerna bolest.

Katalog omogućuje pristup skupu podataka koji identificiraju jedinicu, bibliografskim i autoriziranim podacima: za predmetne odrednice preglednim zapisima na sivoj traci na vrhu stranice rezultata pretrage,


za stvaratelje još i ikona povećala  uz autorsku odrednicu.


Mogućnosti pretraživanja

Popis polja koja određuju pretraživanje nalazi se u padajućem izborniku. Izbornik se poziva klikom miša na strelicu s desne strane prve otvorene postavke i odabire polje koje želite pretraživati.


Polja obuhvaćaju sljedeće sadržaje:

 • katalog – pronađeni izraz može se nalaziti u svakom polju opisa koji identificira bibliografsku jedinicu. Primjerice, u naslovu, anotaciji, napomeni podataka o odrednici.
 • autor ili pronađeni naziv mora se nalaziti u podatku o odgovornosti bibliografskoga opisa. Obuhvaća individualne autore (fizičke osobe) i korporativne autore (korporativno tijelo) djela.
 • naslov ili njegova zamjena, pretražuje naslove djela, usporedni, jedinstveni naslov, nadnaslov, podnaslove, naslov nakladničke cjeline, naslove pripadajućih i povezanih radova.
 • predmetna odrednica – polje obuhvaća pretraživanje nadziranih predmetnih naziva; usvojene i neusvojene oblike za osobne, korporativne i obiteljske oznake, stvarne naslove, geografske i etnografske oznake, oznake za opći pojam, vrijeme i oblik kao literarni ili fizički oblik nositelja sadržaja građe.
 • klasifikacijska oznaka | sadržaj, obuhvaća oznaku ili riječi opisa klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Pomagala za pretraživanje

Automatsko dopunjavanje pomoćni je način pretraživanja, pokreće se upisom trećega znaka u polje za upit i obuhvaća imena autora, naslove i predmetne odrednice. Unosom dodatnih podataka popis se sužava. Pritiskom tipke miša na naziv u popisu otvaraju se rezultati pretraživanja za taj upit.


Pretraživanje ne zahtijeva cijelu riječ. Kraćenje upisanog, inverzija riječi iz naziva, izostavljanje interpunkcije, pogreške u pisanju i navođenju velikog ili malog slova ne prekida pretraživanje stranicom s 0 rezultata. Prikazani zapisi pretraživanja nisu ograničeni zadanim brojem rezultata. Ispisuju se svi pronađeni rezultati.

Ograničavanje rezultata pretraživanja

Dijelovi bibliografskog zapisa mogu poslužiti kao pomagala za sužavanje, izabiranje ili ograničavanje kada je pronađen velik broj zapisa. Rezultate pretraživanja moguće je izdvojiti s pomoću jednog ili više sljedećih podataka (faseta):


 • status, građa s cjelovitim sadržajem online i novonabavljena građa
 • autor i imena ostalih stvaratelja
 • predmet, nadzirana predmetna odrednica
 • građa, vrsta nositelja
 • godina izdavanja
 • sadržaj, opis klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji
 • zbirka koja čuva građu
 • fond prema namijenjenoj dobi
 • jezik
 • nakladnik
 • nakladnički niz
 • mjesto izdavanja
 • lokacija, naziv knjižnice u kojoj se građa čuva

Rezultati

Popis rezultata pronađenih prema zadanom upitu ispisuju se u skupinama po 20 na stranici.


Nakon ispisa rezultata otvaraju se mogućnosti pronalaženja, identificiranja, odabira i kretanja. Moguće je izabrati:

 • sužavanje rezultata pretraživanja,
 • pregledavanje sadržaja faseta za sužavanje,
 • praćenje oznaka na traci kretanja,
 • razvrstavanje i izlistavanje rezultata,
 • otvaranje preglednog zapisa za autorske i predmetne odrednice,
 • kretanje poveznicama,
 • šetanje stranicama rezultata,
 • odabiranje zapisa rezultata,
 • praćenje podataka o statusu građe,
 • pristup potpunom zapisu bibliografske jedinice,
 • pristup cjelovitom sadržaju za digitaliziranu građu institucijskog repozitorija,
 • pristup uslugama citiranja, slanja i razmjene podataka na društvenim mrežama i
 • pokretanje novog pretraživanja.

Glavna urednica mrežnoga kataloga (srpanj 2013)